Samhällsengagemang genom sponsring

Vi vill ge tillbaka till de samhällen våra fastigheter är en del av, därför satsar vi varje år mycket pengar på sponsring av olika lokala projekt och föreningar. Vi väljer ut vad vi stöttar med stor noggrannhet och idén är att vi ska bidra till samhällsnyttiga initiativ.


Större krav och större medvetenhet

 

Utifrån märks ständigt ökade krav på hållbarhet, och 2020 var inget undantag. Framförallt storbolagen har musklerna för att ta ett större grepp om sitt arbete i de här frågorna. De gör mätningar och uppföljningar för att kunna vara transparenta med sitt klimatavtryck, och därför kommer de inte att samarbeta med vem som helst. Hur mycket sopor slängs? Hur ser elförbrukningen ut? Hur arbetar vi med miljöfrågor generellt? Det är exempel på frågeställningar som aktualiseras. Därför är det alltid ett särskilt gott betyg när vi sluter avtal med större bolag. Samtidigt märks också en ökad medvetenhet inifrån organisationen. Intresset för hållbarhetsfrågor internt har aldrig varit större.