Vårt stora år 2020 i korthet

Under året inleddes en historisk satsning för Cernera där flera viktiga
steg togs i resan mot att bli en nationell fastighetsutvecklare.

Läs mer

Nyckeltal 2020

0 tkr

Rörelseresultat

0,8 %

Driftnetto

0 Miljoner

Eget kapital

Expansion

Öppnandet av ett nytt regionkontor i Stockholm och rikstäckande
projektutvecklingar är en del av vår expansiva omställning.

Läs mer

2020 i siffror

0 bostäder

Projektportfölj

0 kvm

Yta, förvaltade fastigheter

0,6 %

Uthyrningsgrad

Tillsammans för ett bättre samhälle

För att skapa platser där människor och företag kan blomstra
har vi fortsatt att vidga och utveckla vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer

Hållbara bostadsområden

Vårt mål är att skapa platser som gynnar både miljön och gemenskapen.

Läs mer

VD Lars Angwald har ordet

Läs om hur Cernera lyckats gå stärkta ur ett turbulent år - och vilka visioner Lars har inför framtiden.

Läs mer

Årets transaktioner

Både förvärv och försäljningar är en naturlig del av affären, läs om våra tre betydande transaktioner år 2020.

Läs mer

Pressrum

Här kan du läsa om våra senaste nyheter, få tillgång till mediearkivet och hitta kontaktuppgifter till pressansvariga.

Läs mer