Tillsammans för ett bättre samhälle

Hållbarhet är ett begrepp som med tiden kommit att innefatta mer än bara miljö. För oss på Cernera är utgångspunkten den samma som den har varit
i över fyrtio år – att skapa platser där människor trivs, oavsett om det är ett hem eller en arbetsplats.

Hållbarhet för oss innebär också att våra fastigheter ska passa in i stadsbilden och att de byggs med noga utvalda material och metoder som håller länge. Samtidigt vill vi vara med och flytta gränsen framåt när det gäller hur klimatneutralt vi kan bygga och renovera. Ett ambitiöst steg som tydliggör vårt engagemang på det här området är att vi under 2020 anställde en hållbarhetschef som kan arbeta dedikerat med frågan – något som är ovanligt för ett företag i vår storlek.

Vårt hållbarhetsarbete inkluderar människan, samhället och miljön. Genom ett antal olika nedslag vill vi förtydliga hur vårt 2020 inte bara formats av en pandemi, utan också genom medvetna steg i en hållbar riktning.


 

39%

Idag står fastighets- och byggbranschen för mer än en tredjedel av världens koldioxidutsläpp. Det måste vi ändra på.

40%

Miljöklassificering av fastigheter är ett bevis på miljövänliga material och hållbar byggteknik. 40% av våra pågående nybyggnationer är redan nu miljöklassificerade vilket är en bra siffra, men vi strävar efter att nå 100% senast 2025.

30% 

År 2025 räknar vi med att 30% av allt byggmaterial
från rivning av våra fastigheter återbrukas.