Miljöpolicy 2020

Vi arbetade fram en ny miljöpolicy under 2020, som tar ett större grepp om frågan än vi någonsin gjort tidigare. Bakgrunden är att vi som en del av fastighetsbranschen vill ta ansvar för miljöavtrycket i samhället. 

 

Syftet med policyn är att upprätta och förvalta fastigheter med minimalt klimat
avtryck. För att lyckas med detta väljer vi att prioritera hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som rör fastighets- och byggbranschen med vägledning av RUS (regional utveckling och samverkan). Miljöpolicyn är knuten till vår hållbarhetspolicy (Code of Conduct).

Resursanvändning
Vi arbetar resurseffektivt på alla områden. Några exempel är hur vi minimerar transporter, arbetar med avfall i linje med EU:s ramdirektiv och i möjligaste mån helt undviker eller byter ut farliga kemikalier. Hela samhällets miljö är vårt fokus när vi projekterar fastigheter och utemiljöer. Vi vill hjälpa människor att göra hållbara val och ger dem en vardag där miljövänliga lösningar har en självklar plats. Till exempel smarta sophanteringssystem, energisnål utrustning i kök och badrum samt uppvärmda cykelrum.

Interna riktlinjer
Våra arbetsplatser och lokaler ska vara miljövänliga och hushålla med energi och resurser, både i den inre och yttre miljön.

  • Vid resor och transporter ska miljövänliga alternativ väljas för att minimera klimatpåverkan.
  • Vi ska ha en modern, energisnål teknikpark och all förnyelse av teknisk utrustning ska leda till en lägre klimatpåverkan.
  • Elektroniska möten ska ersätta fysiska när detta är möjligt utan att kvaliteten blir lidande.

 

Genomförande och uppföljning
Miljöarbetet är en pågående process som hittar riktning från styrelse till medarbetare. Varje år görs en översyn av de miljömål som beslutats, och som blir underlaget för en handlingsplan.

Processen sker enligt dessa punkter:

  • Hur ser vår miljöpåverkan ut?
  • Vilka är våra miljömål?
  • Hur går vi tillväga för att nå dem?
  • Vad behöver vi göra för att minska vårt
    klimatavtryck?

Ansvar
Vi som företag jobbar tillsammans med hållbarhetsfrågorna som ett gemensamt ansvar. Målbilden är att alla kan bidra till ett mer kreativt och proaktivt förhållningssätt inför våra olika utmaningar. Även om våra medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas nå hela vägen med våra ambitioner är det hos styrelsen som det yttersta ansvaret ligger.