Transaktioner en naturlig del i affären

Cernera har genomfört tre betydande transaktioner efter 2020 års slut. Det handlar om Minerva 1, där vi sålde vår andel, och Hugin, där vi förvärvade en andel. Den största affären rör dock Randviken Fastigheter.

 

Den 30 april 2021 tillkännagav börsnoterade Raybased Holding AB (publ) förvärvet av Randviken Fastigheter. Genom en rad stora fastighetsaffärer uppgår Randvikens totala fastighetsvärde till ca 2,8 miljarder och består av kvalitetsfastigheter med stabila kassaflöden i strategiska lägen. Bland de större aktieägarna finns Cernera Fastigheter.

Lars Angwald, VD på Cernera Fastigheter, kommenterar affären:
— Vi har gått in med fyra fastigheter som passar väl i Randvikens portfölj. Efter dialog med personerna bakom Randviken blev det naturligt för oss att följa med på tillväxtresan. Det tydliga fokuset på tillväxt genom att investera i stabila kassaflöden kombinerat med PropTech är något vi gillar. Hållbarhet och energieffektivisering genom intelligent teknik ser vi som ett självklart steg för fastighetsbranschen framåt.

 

Transaktionen gäller fyra fastigheter i Borås med flera större välkända hyresgäster. Totalt rör det sig om uthyrningsbar area på strax över
16 000 kvadratmeter. Ett aktivt utvecklingsarbete av fastigheterna samt strategiskt arbete för att utveckla kontraktsportföljen har genomförts vilket genererat en stor värdeutveckling.  

 

Fler transaktioner

Försäljning
Minerva 1. Cernera sålde sin andel till Järngrinden.

Förvärv
Hugin. Cernera köpte Järngrindens andel.