Tillväxt i alla led

Med stark vilja att växa snabbt och nå börsstandard fortsätter vi nu vår omställningsresa där fokus framåt ligger i nationell projektutveckling. Satsningen sker över hela Sverige och primärt i tillväxtorter. Efter fyra decennier med huvudkontor i Borås öppnar vi nu också regionkontor på Sturegatan i Stockholm.

 

Det nya kontoret ligger på Sturegatan beläget på Östermalm och utöver ett antal kontorsplatser finns konferensrum och personalutrymmen. Idag har vi pågående projektutveckling i följande tillväxtorter: Uppsala, Göteborg, Östersund, Borås, Kungälv, Jönköping, Linköping, Nykvarn och Vadstena.

Satsningen är en del av vår expansiva tillväxtstrategi som sjösattes under 2020 där avsikten är att bli en nationell projektutvecklare och nå börsstandard där framför allt rekryteringar, antal projekt i portföljen, omsättning och redovisning enligt IFRS-standard är prioriterade områden. Redan under 2021 har vi tillsatt flertalet nya befattningar, stärkt vår organisation med strategisk nyckelkompetens och utökat portföljen från ett fåtal projekt per år till 10–12 projekt per år.

 

 

I takt med att vi växer nationellt blir satsningen ett naturligt steg då många av våra nationella kontaktytor utgår från Stockholm. Vi har redan nu medarbetare som bor i huvudstaden och veckopendlar till Borås.Vi ser att nyttan av kontoret kan gynna både vår affär och vår möjlighet att rekrytera särskild kompetens på sikt,
avslutar Cerneras VD Lars Angwald.


Tobias Edenman

”Risker hanteras bäst genom kloka strategival.”

Grattis till ditt nya uppdrag! Hur kom du först i kontakt med Cernera?
Tack så mycket. Min första kontakt med Cernera var under 2006 i samband med att de önskade avyttra en större bostadsportfölj. Jag hade förmånen att få företräda Cernera i samband med försäljningen.

Vad var din bild av Cernera innan du tackade ja till uppdraget?
– Jag har följt fastighetsbranschen under många år och visste att Cernera är ett spännande och framtidsinriktat företag.

Vilka erfarenheter och kunskaper tar du med dig till styrelsearbetet?
– Jag har under lång tid arbetat med kvalificerad juridik i en svensk och internationell miljö vilket gör att jag har samlat på mig kunskap om sådant som kan utvecklas till tvister och andra problem. Vi advokater kommer dock ofta in i ett sent skede i olika projekt. Genom styrelsearbetet kan jag bidra med den här kunskapen i ett tidigt skede. Risker och onödiga kostnader kan bäst hanteras genom kloka strategival. Jag är även intresserad av arkitektur samt ny teknik och hoppas att jag även kan bidra till en bra diskussion i sådana frågor.

Hur ser du på Cerneras framtid?
– Bolaget har expanderat sin interna organisation och öppnar nu kontor även i Stockholm. Med den nya organisationen kommer det finnas många möjligheter att ta sig an projekt i hela Sverige. Nya prioriteringar i hur vi vill bo, leva och arbeta samt ökat fokus på hållbara lösningar, teknik och digitalisering gör att det finns många utmaningar för att skapa boenden och arbetsplatser där människor trivs. Det ska bli spännande att få arbeta med dessa frågor.

Övrigt du vill lägga till?
– Jag tycker det ska bli väldigt roligt att tillsammans med övriga styrelsen och bolagets alla duktiga medarbetare få fortsätta arbetet med att utveckla Cernera till en nationell fastighetsutvecklare i framkant.

 


Framtiden finns över hela Sverige

Vyn i Borås, Gaffelkremlan i Kungälv och Linnéa Garden i Uppsala. De byggrätter och fastigheter som vi förvärvar finns allt oftare långt från huvudkontoret i Borås, vilket är en del av en medveten satsning för att gå från en lokal förvaltare till en nationell fastighetsutvecklare.

 

Det är glädjande att vi vinner fler och fler markanvisningstävlingar vilket ger oss möjlighet att öka vår nationella närvaro. Samtidigt visar det här att vårt erbjudande är attraktivt även utanför Västsverige och att vi är på god väg mot våra tillväxtmål, säger Lars Angwald, VD på Cernera.

Ett projekt som står som ett gott exempel för tillväxtstrategin är Linnéa Garden i Uppsala. I det attraktiva området Rosendal har försäljning av 49 bostadsrätter med en tydlig hållbarhetsprofil påbörjats. Lägen­heterna varierar i storlek från ettor till fyror vilket ger möjligheten för en intressant mix av köpare. Från studenter till familjer och de som vill sälja villan för ett mer underhållsfritt liv. De 49 bostäderna är fördelade på två huskroppar som för tankarna till exklusiva townhouses. Vackra träfasader, hög standard invändigt och fönsterpartier som gör att det mesta av utsikten mot den intilliggande naturen kommer prägla boendet på Linnéa Garden.

Michael Melin är försäljningschef på fastighetsmäklaren Widerlöv Uppsala som säljer bostadsrätterna i Linnéa Garden. Han lyfter projektets hållbarhetsprofil tillsammans med lägenheternas olika storlekar som framgångsfaktorer.

 

 

– Jag gillar tänket bakom Linnéa Garden. Projektet utstrålar genuinitet och kommer att sticka ut på ett positivt sätt i området genom den trevliga dispositionen med gemensamhetsutrymmen, innergård och växthus. Just ett gemensamt växthus kan kännas som att det bara är en kul detalj, men det finns faktiskt köpare som lockas hit av det så det är absolut en fördel för hela projektet. Det är också en bra spridning på lägenhetsstorlekarna vilket lockar en bredd av köpare. 

Överhuvudtaget är kravbilden hos de som köper en bostad i Rosendal hög. Många ambitiösa projekt har redan byggts här eller är under produktion. Den tuffa konkurrensen och det lyckade utfallet av Linnéa Garden vittnar om att Cernera redan har en organisation med drivet och kompetensen att lotsa större projekt i mål också utanför Västsverige. 

 – Cernera sätter standarden med det här första projektet i Rosendal och levererar en produkt som både är spännande och kvalitativ – det är genomgående bra materialval. Från Uppsala stads sida är min uppfattning att man är positiva till att etablera nya områden, så det kommer förmodligen att finnas möjlighet till fler projekt för Cerneras del. Min upplevelse är att Cernera känns väldigt solida med bra människor i organisationen, avslutar Michael Melin.


En nationell projektportfölj