Vårt största år hittills

Samhället drabbades av pandemin, men efter att den inledande osäkerheten släppt sitt grepp om marknaden gick många siffror i rätt riktning. Framförallt märktes en fortsatt stor  efterfrågan på bostäder. Vi har också inlett den största satsningen i Cerneras historia genom ett tydligt avstamp i strategin att gå från lokal fastighetsförvaltare till nationell fastighetsutvecklare.

 

  • Under 2020 gjordes en större omstrukturering av organisationen. Tidigare har administration, ekonomi, marknadsföring och HR hanterats via moderbolaget Uddetorp Invest. Nu ligger istället samtliga dessa funktioner i Cernera vilket ger ökad kontroll och bättre styrning. En förutsättning för att kunna arbeta enligt vår strategi för tillväxt.

 

  • Flera nya medarbetare anställdes för att både bredda och spetsa kompetensen. Vladimir Stanoev rekryterades som projekt- och affärsutvecklingschef. Dessutom anställdes en marknadschef, Emelie Lindell, för att driva varumärkesarbetet internt och externt för en positionering som nationell fastighetsutvecklare.

 

  • Vi genomlyste och ökade vårt fokus inom projektanskaffning. Ett långsiktigt arbete där vi lagt grunden för att nå ännu större framgång på området och där vi redan nu börjat se resultat i form av markanvisningar.

 

  • Den ökade efterfrågan på bostäder innebar att vi arbetat särskilt fokuserat med projektutveckling. Vi kraftsamlade och lyckades starta upp många nya projekt och samtidigt färdigställa befintliga. Det stora intresset för vår portfölj visar också att vår produkt är eftertraktad hos kunderna.

Balansomslutning koncernen

Hyresvärde*

*Kontrakterad årshyra som gäller vid periodens utgång med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta lokaler.


Fördelning projekt, antal bostäder


Lunden

Vi startade upp bostadsprojektet Lunden i Borås. Sammanlagt 124 lägenheter och en förskola ryms i projektet.

Hyresavtal

Under 2020 teckades nya kommeriella hyresavtal om 7 300 kvm till ett hyresvärde av närmare 100 miljoner.

Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbetet trappades upp. Ann-Helen Segota tillsattes som hållbarhetschef och det har inneburit ett avstamp för att ta ett större grepp om området. Nu arbetar vi fokuserat inom tre delar: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet för att bli en ännu mer positiv kraft i omställningen för en hållbar värld.

2020 i siffror

Förvaltningsportfölj: 20 kommersiella fastigheter
Projektportfölj: 1 704 bostäder
Uthyrningsgrad: 90,6 %
Hushåll som fått nya hem: 162 köpare

Port 17

Vi sålde slut bostadsprojektet Port 17 i Borås rekordsnabbt. Produktionen av de 48 lägenheterna är nu påbörjad.

Gaffelkremlan

Vi förvärvade Gaffelkremlan, ett projekt i Kungälv med pågående planarbete. Arbetet med projektet, som omfattar 60 lägenheter, har påbörjats.